Angena elandelelana amanqaku kwibhola yabaselula

0

NguCHRIS TOTOBELA
Imozulu ebizole nasebukhweni bezinja kulempela veki esisuka kuyo inike ithuba lokuqhubekeka kwemidlalo yamakhwenkwana aselula.

Kwabo baneminyaka engaphantsi kweshumi elinesithathu, iSakhulutsha ibhaxabule iJoza Callies ngamanqaku amane eqandeni logama yona iCity Pirates ibethe iFingo United ngamanqaku asixhenxe eqandeni.

Komnye umdlalo iMaru ibethe iCameroon ngamanqaku amahlanu eqandeni, logama iAfrican Spears ibethe oomakoti iBlack Stars ngenqaku elinye eqandeni kumdlalo obunzima ngeyona ndlela.

Onke la alandelayo amaqela aye anikwa onke amanqaku emva kokungafiki kwalawo ebezakudlala nawo. ISophia Stars, Golden Brothers, Young Eagles neLakhenathi. Kwimidlalo yabo baneminyaka engaphantsi kweshumi elinesihlanu, iCity Pirates ibhaxabule iFingo United ngamanqaku alishumi elinesine eqandeni,  yaze nayo iSakhulutsha yabetha iJoza Callies ngamathandathu kwelinye, logama iLakhenathi izihambele yodwa kwiJacaranda Aces ngamanqaku amahlanu eqandeni.

Komnye umdlalo, iMaru ibethe iCameroon ngamane eqandeni, logama iYoung Eagles ibethe iEluxolweni ngamanqaku alithoba eqandeni. ISophia Stars neGolden Brothers ziphumelele ngokungafiki kwabo bebecwangciselwe ukungquzulana nabo.

Facebook Comments

About Author

Comments are closed.